Wachttijden

In onderstaande tabel vindt u de actuele toegangstijden per locatie: Capelle a/d IJssel, buitenpoli Rotterdam Nesselande, buitenpoli Krimpen aan den IJssel en Havenpolikliniek Rotterdam.

De wachttijden worden weergegeven in dagen. 

Urologie

Hoofdlocatie Nesselande Krimpen
Eerste poliklinische afspraak 14 21 21
Operatieve behandeling prostaatcarcinoom * - -
Sterilisatie man 46,3 - -
Operatieve behandeling stressincontinentie * - -
*meer informatie over deze wachttijd is telefonisch opvraagbaar

Een spoedpatiënt kan na overleg met de uroloog nog dezelfde dag worden gezien. Uw huisarts kan bij medische noodzaak contact opnemen met de polikliniek Urologie voor een kortere wachttijd.