Inleiding


Er kan besloten worden dat het beter is dat je baby eerder geboren wordt.

Op de dag van de inleiding word je gevraagd eerst te bellen. Indien er geen plek is, kan het noodzakelijk zijn een ander tijdstip af te spreken. Indien er wel plek is, ben je van harte welkom op het afgesproken tijdstip.

Gedurende de inleiding mag je partner 24 uur per dag bij je blijven.

Soms is de baarmoedermond nog gesloten. Om de baarmoedermond zachter te maken en minimaal 2 cm te openen wordt een ballon geplaats. Dit gebeurt meestal in de middag, de dag voor je inleiding. Indien er geen reden is om te blijven, maar je daarna naar huis en kom je de volgende ochtend terug. Indien het niet mogelijk is om een ballon te plaatsen wordt de baarmoedermond zachter gemaakt met medicijnen. Het kan een paar dagen duren voor de baarmoedermond zacht genoeg is.

Als de baarmoedermond zacht genoeg is, worden de vliezen gebroken (als je nog geen gebroken vliezen had). Mocht je hierop zelf geen weeën krijgen, dan wordt er gestart met weeënstimulerend middel.

In het filmpje Inleiding van de bevalling, hoe verloopt dit? laten we zien hoe een ballon wordt geplaatst en op welke manier we de vliezen breken.

Meer informatie krijg je van de verloskundige/gynaecoloog of kun je nalezen in de folder Inleiden bevalling.