Niet verzekerd of verzekerd in het buitenland?

Bent u niet verzekerd of verzekerd in het buitenland, maar niet in het bezit van een European Health Insurance Card (EHIC)? Meldt u zich dan een half uur vóór uw afspraak bij de inschrijfbalie. Wij vragen u om een voorschot op de kosten van uw behandeling. Dit dient direct per pinbetaling te worden voldaan.