Patiënten Havenpolikliniek

Samen met de andere partnerziekenhuizen heten wij u van harte welkom in de Havenpolikliniek van het IJsselland Ziekenhuis.

Havenpolikliniek Rotterdam Centrum

Najaar 2017 is het Havenziekenhuis omgevormd tot een poliklinisch centrum onder de naam Havenpolikliniek. Dat is mogelijk door de unieke samenwerking tussen Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Maasstad Ziekenhuis en IJsselland Ziekenhuis.
Per 1 januari 2018 valt de oogpolikliniek onder verantwoordelijkheid van het Oogziekenhuis en kaakchirurgie onder het Ikazia Ziekenhuis.

Eind 2020 verhuist de poliklinische zorg van de Havenpolikliniek naar nieuwe locaties.

Specialismen
Wanneer u onder behandeling bent bij een van onderstaande specialismen op de Havenpolikliniek, dan valt deze zorg vanaf 1 oktober 2017 onder de verantwoordelijkheid van het IJsselland Ziekenhuis:

Onderzoek en diagnostiek
Het IJsselland Ziekenhuis verzorgt op de Havenpolikliniek voor alle patiënten:

 • bloedprikken (afnamelaboratorium) en
 • radiologie onderzoek: bucky (röntgenfoto), echografie, CT onderzoek en MR onderzoek.

Wat betekent dit voor u?

Inschrijven
Bent u patiënt van het voormalige Havenziekenhuis, en bezoekt u een van bovenstaande poliklinieken? Dan schrijft u zich eerst opnieuw in bij de inschrijfbalie in de hal van de Havenpolikliniek. We verzoeken u voor het inschrijven de juiste documenten mee te nemen. Op de polikliniek zelf wordt u gevraagd een toestemmingsformulier te tekenen. Hiermee geeft u het IJsselland Ziekenhuis toestemming om uw behandeling voort te zetten en uw medische gegevens over te dragen.

Operaties, ziekenhuisopnames en vervolgzorg
Voor alle operaties, ziekenhuisopnames en andere vervolgzorg kunt u bij ons op de hoofdlocatie in Capelle aan den IJssel terecht. Sommige kleine ingrepen vinden plaats in Park Medisch Centrum om de wachttijd voor u zo kort mogelijk te houden.

Bekijk hier de route vanaf de Havenpolikliniek naar het IJsselland Ziekenhuis en/of Park Medisch Centrum.

Ter voorbereiding op uw operatie heeft u enige tijd voor uw operatie een afspraak met de anesthesioloog. Deze afspraak (preoperatieve screening) vindt plaats op de preoperatieve polikliniek anesthesiologie (Popa) op de hoofdlocatie in Capelle a/d IJssel, route 82. Deze polikliniek is telefonisch bereikbaar op 010- 258 5907.

Na uw opname
Na uw opname in het IJsselland Ziekenhuis moet u wellicht nog terugkomen voor een controleafspraak. Deze afspraak vindt plaats in de Havenpolikliniek.

Heeft u een vraag?
Bekijk hier de veelgestelde vragen en antwoorden.

Afspraak maken

Voor het maken van een afspraak kunt u de volgende nummers bellen:

 • Chirurgie Havenpolikliniek: tel. 010 - 404 34 30
 • Gynaecologie Havenpolikliniek: tel. 010 - 404 34 19
 • Interne geneeskunde Havenpolikliniek: 010 - 404 36 66
 • Maag-Darm-Leverziekten Havenpolikliniek: 088 - 0100 913
 • Orthopedie Havenpolikliniek: 010 - 404 33 80
 • Radiologie Havenpolikliniek: 010 - 404 33 37
 • Reumatologie Havenpolikliniek: 010 - 404 36 66
 • Afnamelab (bloedprikken) Havenpolikliniek: 010 - 404 31 97

Voor sommige onderzoeken en bepaalde vormen van zorg wordt u doorverwezen naar het IJsselland Ziekenhuis in Capelle in den IJssel. Als dat voor u het geval is, overlegt de arts of polikliniek assistente dit met u.

Adresgegevens Havenpolikliniek:
Haringvliet 2
3011 TD Rotterdam
Telefoonnummer voor algemene vragen: 010 – 404 3300
(de receptie is bereikbaar van 08.00-17.00 uur)

Polikliniek Interne Geneeskunde en Reumatologie:
Haringvliet 72
3011 TG Rotterdam

U kunt in de omgeving van de Havenpolikliniek betaald parkeren aan het Haringvliet, Oosterkade (loopafstand tot de polikliniek 50 meter) of aan het 's Lands Werf (loopafstand tot de polikliniek 200 meter). 

Meenemen naar eerste afspraak

We verzoeken u bij uw eerste afspraak de volgende documenten mee te nemen: 

 • Geldig identiteitsbewijs (geldig paspoort, Nederlands rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of een vreemdelingendocument).
 • Verzekeringsbewijs (verzekeringspas of -polis)
 • Een verwijsbrief van de huisarts, behalve als uw huisarts de verwijzing al digitaal heeft geregeld.

Uw afspraak verzetten of afzeggen?

Bent u op de afgesproken datum verhinderd?
Geeft u dit dan zo snel mogelijk telefonisch door aan de betreffende polikliniek (uiterlijk 24 uur voor de geplande afspraakdatum).
Een andere patiënt kan dan uw plaats innemen en u kunt weer een nieuwe afspraak maken.

Handige links