Vraag / klacht aan patiëntenvoorlichting

Medisch inhoudelijke vragen waarbij een dossier geraadpleegd moet worden, beantwoorden wij niet via de mail!

Wij adviseren u in dat geval contact op te nemen met de betreffende afdeling of polikliniek.

De telefoonnummers vindt u op uw patiëntenkaart en op de website bij de afsprakennummers. 

 

 

Contact formulier patiëntenvoorlichting

Uw vraag / bericht: