IJsselland ontvangt roze lintje voor borstkankerzorg

06.07.2017

We hebben opnieuw het roze lintje voor borstkankerzorg ontvangen. De Borstkankervereniging Nederland (BVN) heeft het lintje toegekend, omdat het IJsselland Ziekenhuis voldoet aan de eisen van goede en patiëntgerichte zorg die de BVN stelt in de Monitor Borstkankerzorg. Op de mammapoli zet een breed en multidisciplinair team zich in voor onze patiënten.

Monitor Borstkankerzorg
BVN heeft de criteria van de Monitor Borstkankerzorg in 2017 aangescherpt. Ons ziekenhuis voldoet aan de normen die BVN stelt voor patiëntgerichte borstkankerzorg. Daarom zijn wij beloond met het roze lintje. Via de Monitor (monitorborstkankerzorg.nl) zijn alle gegevens in te zien.

De mammapoli in het IJsselland
De mammapoli is een spreekuur voor vrouwen en mannen met een afwijking in de borst. Op deze polikliniek is het mogelijk om alle afspraken en onderzoeken op één dag plaats te laten vinden. Op de mammapoli wordt intensief samengewerkt met de afdeling radiologie van het ziekenhuis. Daar vinden verschillende aanvullende onderzoeken, zoals de mammografie, echografie, punctie en biopsie, plaats. 
Soms is de uitslag meteen helder en kan de chirurg dit na de onderzoeken op dezelfde dag vertellen. Bij andere vrouwen is vocht of weefsel afgenomen en moet dit door een patholoog worden onderzocht. Dat duurt over het algemeen slechts een werkdag, in een enkel geval twee werkdagen. De verpleegkundig specialist of de mammacare verpleegkundige begeleidt en informeert de patiënten in het gehele traject en is de vaste aanspreekpersoon. Patiënten vinden dit heel prettig.

Zeer gevoelige apparatuur voor borstonderzoek
Het IJsselland maakt gebruik van de mamma-tomosynthese gecombineerd met C view die het standaard röntgenonderzoek geheel vervangt. Met deze nieuwe techniek is het mogelijk om aanvullend op het reguliere tweedimensionale mammogram als het ware driedimensionale opnames van de borst te maken. Hierdoor kan het ziekenhuis betere diagnostiek verlenen tegen een vergelijkbare stralingsdosis.