NIAZ Jaarprijs: Stemt u ook op ons idee?

Tuesday, 12 September 2017

Binnen elke zorgorganisatie kunnen incidenten of bijna incidenten worden gemeld. Soms gebeuren er incidenten die te maken hebben met verschillende organisaties, zoals ziekenhuis en verpleeghuis. Vanaf 2015 kan, binnen de samenwerking van het IJsselland ziekenhuis, verpleeghuizen, thuiszorgorganisaties, huisartsen en apotheken in de regio, melding worden gemaakt van iets wat in de samenwerking niet goed is gegaan.

Transmuraal Incidenten Melden (TIM)
Doordat medewerkers van de betrokken organisaties actief incidenten melden via een gezamenlijk systeem van ‘Transmuraal Incidenten Melden’ worden knelpunten eerder inzichtelijk. Zaken die vaker voorkomen worden met elkaar besproken en opgelost. Hiervoor wordt in een ‘TIM’ team samengewerkt door de betrokken partijen. Deze aanpak blijkt goed te werken. Dit zorgt ervoor dat rondom het ontslag van ziekenhuis naar huis zaken soepeler gaan verlopen en de goede informatie bij iedereen op tijd bekend is.

NIAZ jaarprijs Het Transmuraal Incident Melden dingt mee naar de NIAZ jaarprijs 2017. Deze prijs wordt uitgereikt aan de zorginstelling die het beste idee heeft om de zorg nóg beter en nóg veiliger te maken.

U kunt uw stem uitbrengen, zodat Transmuraal Incident Melden een landelijk succes wordt! Stem nu op ons idee! Hartelijk dank.