Behandeling bij borstkanker met radioactieve zaadjes

Thursday, 30 November 2017

In Nederland is sinds kort een nieuwe vorm van bestraling bij borstkanker beschikbaar: inwendige bestraling via radioactieve zaadjes in de borst. Ook de patiënten van de mammapolikliniek in het IJsselland Ziekenhuis kunnen voor deze behandeling in aanmerking komen. De mammapoli verwijst voor deze manier van inwendige bestraling naar het Erasmus MC.

Hoe werkt dit? Tijdens een ingreep worden de radioactieve zaadjes in de borst geplaatst. Vervolgens geven deze zaadjes tot 3 maanden een dosis straling af. Een voordeel is dat patiënten niet meer wekenlang naar het ziekenhuis hoeven maar in een keer klaar zijn. Daarnaast leidt deze manier van bestralen mogelijk tot minder huidschade en minder schade aan hart en longen.

Bestraling via radioactieve zaadjes in de borst is nieuw in Nederland en wordt in eerste instantie in studieverband uitgevoerd. Het doel van deze studie is om te beoordelen of huidschade verder kan worden beperkt door een vloeistof in te spuiten tussen de huid en het te bestralen gebied. Dit betekent dat een deel van de patiënten bij deelname aan de studie de vloeistof wel ingespoten krijgt en een deel niet.

Helaas kan niet iedereen voor deze behandeling in aanmerking komen, er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De patiënte moet bijvoorbeeld ouder zijn dan 50 jaar en het moet gaan om een zogenoemd invasief ductaal carcinoom (de meest voorkomende vorm van borstkanker) met een tumorgrootte van gelijk of minder dan 30 mm. De vrouw heeft een borstsparende operatie ondergaan met een okselklierbehandeling of schildwachtklierprocedure waarbij geen tumorcellen in  lymfeklieren en snijvlakken zijn gevonden. Tenslotte wordt naar enkele specifieke kenmerken gekeken.

Het IJsselland Ziekenhuis faciliteert deze route voor patiënten zodat zij in aanmerking kunnen komen voor deze studie. Of een patiënt uiteindelijk ook kan deelnemen aan de studie wordt uiteindelijk beoordeeld door een bij de studie betrokken radiotherapeut in het Erasmus MC.  

Illustratie: zaadjes in de borst op een mammografie, bron: BreastMicroseed inc.