Laboratorium IJsselland start analyses bevolkingsonderzoek darmkanker

Friday, 12 January 2018

Het bevolkingsonderzoek darmkanker is gestart in 2014. In 2017 zijn de analysediensten voor de ontlastingsmonsters opnieuw aanbesteed. Het Algemeen Klinisch Laboratorium (AKL) van het IJsselland is samen met drie andere laboratoria in Nederland geselecteerd om deze analyses uit te gaan voeren.
Op woensdag 3 januari 2018 zijn de analyses voor het bevolkingsonderzoek darmkanker op het laboratorium in het IJsselland Ziekenhuis officieel gestart.

1700 ontlastingsmonsters per dag
De afgelopen maanden is op het laboratorium hard gewerkt aan de voorbereidingen voor de introductie van deze nieuwe test: er is nieuwe apparatuur geplaatst, de analyses zijn uitvoerig uitgetest en de medewerkers zijn ingewerkt.
Op woensdag 3 januari is de darmkankerscreening bij het AKL officieel gestart: de eerste postzakken met monsters zijn binnengekomen en de analyses zijn uitgevoerd.
Deze analyses zullen 5 dagen per week (van dinsdag t/m zaterdag) plaatsvinden. Per dag zijn dat gemiddeld zo’n 1700 ontlastingsmonsters!

Met deze screening hopen we dat we met elkaar een bijdrage kunnen leveren aan het tijdig opsporen van (voorstadia) van darmkanker in Nederland.

Bevolkingsonderzoek darmkanker
Voor het bevolkingsonderzoek darmkanker wordt iedereen tussen de 55 en 75 jaar eenmaal per twee jaar uitgenodigd om een test uit te voeren. Hierbij wordt onderzocht of er bloed in de ontlasting (occult bloed in feces) aanwezig is.
Het onderzoek wordt uitgevoerd onder coördinatie van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) van het RIVM. Vanaf 1 januari 2018 mag het laboratorium van het IJsselland de analyses gaan uitvoeren voor de periode van tenminste 4 jaar (mogelijk met een verlenging tot 8 jaar).

Speerpunt maag-, darm- en leverzorg
Met deze introductie van darmkankerscreening krijgt ook het speerpunt maag-, darm- en leverzorg van het IJsselland Ziekenhuis een mooie verdere invulling! Niet alleen kunnen patiënten terecht bij het Maag  Darm Levercentrum voor een verdergaand onderzoek van de dikke darm (coloscopie); ook de analyse van de ontlastingsmonsters vindt nu in het ziekenhuis plaats.