Havenpolikliniek uitgebreid met Maag-, Darm en Leverpolikliniek

Monday, 16 April 2018

Vanaf deze week kunnen patiënten uit het centrum van Rotterdam weer terecht bij de Havenpolikliniek voor Maag-, Darm- en Lever(MDL)-zorg. Het IJsselland Ziekenhuis opent een MDL polikliniek waar poliklinische afspraken en maag- en darmonderzoek kunnen plaatsvinden.

Op woensdag 18 april mochten wij de eerste patiënten verwelkomen!

Anderhalve lijnszorg
Met de heropening van de onderzoeksafdeling en de start van het MDL spreekuur kunnen huisartsen in het centrum van Rotterdam hun patiënten weer laagdrempelig naar de Havenpolikliniek doorverwijzen. De zorg wordt geleverd door een klein team van MDL artsen en gespecialiseerde verpleegkundigen. Hoge kwaliteit en snelle toegang staan centraal. Patiënten en huisartsen worden goed geïnformeerd over de verwijzing en een afspraak kan eenvoudig worden aangepast.
Planning en praktische organisatie van spreekuren gebeurt in een samenwerkingsverband met DC Klinieken Rotterdam onder verantwoordelijkheid van het IJsselland Ziekenhuis.

Met dit initiatief hopen we de huidige wachttijden in de Rotterdamse regio voor deze patiënten te verkorten.

Havenpolikliniek
De zorg van het Havenziekenhuis is na oktober 2017 overgedragen aan zes Rotterdamse ziekenhuizen in de regio. Zij verlenen poliklinische zorg op dezelfde locatie die nu Havenpolikliniek heet. Voor patiënten vertrouwd en dichtbij.

Alle zorg voor patiënten die onder behandeling zijn bij onderstaande specialismen in de Havenpolikliniek valt onder de verantwoordelijkheid van het IJsselland Ziekenhuis:

  • Afnamelaboratorium voor bloedprikken,
  • Chirurgie,
  • Gynaecologie,
  • Interne geneeskunde,
  • Orthopedie,
  • Radiologie
  • Reumatologie.

Met ingang van april 2018 wordt Maag-, Darm- en Leverziekten (MDL) aan de zorg van het IJsselland Ziekenhuis in de Havenpolikliniek toegevoegd.

Speerpunt Maag Darm Leverzorg
Voor het IJsselland Ziekenhuis is overname van de MDL-polikliniek binnen de Havenpolikliniek een logische keuze. Maag-, Darm- en Leverzorg is ons speerpunt.
Het IJsselland biedt een breed pakket binnen het specialisme MDL zorg en –chirurgie en loopt voorop in nieuwe ontwikkelingen. Door specifieke kennis en ervaring kunnen ook minder vaak voorkomende en gecompliceerde ziektebeelden worden behandeld. Daarom investeren we in goede faciliteiten voor patiënt en huisarts.