Borstkankerzorg IJsselland Ziekenhuis verdient weer roze lintje

Thursday, 9 August 2018

Ook dit jaar heeft het IJsselland Ziekenhuis weer het roze lintje ontvangen. De borstkankerzorg in ons ziekenhuis voldoet ook in 2018 aan de eisen van goede en patiëntgerichte zorg die de Borstkankervereniging Nederland (BVN) stelt in de Monitor Borstkankerzorg.
In het IJsselland zet een
breed en multidisciplinair team zich voor onze patiënten in.

Monitor Borstkankerzorg
In de Monitor Borstkankerzorg wordt informatie gegeven over het zorgaanbod van ziekenhuizen en de ervaringen van patiënten met de borstkankerzorg. Patiëntervaringen worden gemeten via de PREM-vragenlijst over borstkankerzorg en deze wegen steeds zwaarder mee in de toekenning van het roze lintje.

Een ander belangrijk thema bij de toekenning van het roze lintje is gedeelde besluitvorming. Een onderdeel van Samen Beslissen is dat zorgverleners voor- en nadelen van verschillende behandelmogelijkheden met de patiënt bespreken. De keuze voor een behandeling (of het achterwege laten ervan) hangt nauw samen met wat een patiënt belangrijk vindt in haar of zijn leven.

Via de Monitor (monitorborstkankerzorg.nl) zijn alle gegevens in te zien.