NIAZ-accreditatie

Thursday, 27 September 2018

In 2018 heeft het IJsselland Ziekenhuis samen met het NIAZ de procedure voor Qmentum-accreditatie doorlopen. De accreditatie van het NIAZ voor het IJsselland Ziekenhuis kan in 2018 nog niet worden verkregen. Hoewel de kwaliteit van zorg goed is geeft het toetsingsinstituut aan dat het ziekenhuis aan een aantal kwaliteitsaspecten - die een voorwaarde voor accreditatie zijn - nog niet volledig voldoet.

Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) ondersteunt zorginstellingen bij het dagelijks verbeteren en borgen van de kwaliteit van zorg. Borgen van kwaliteit en toetsing gebeurt aan de hand van het nieuwe internationale normenprogramma Qmentum (‘tijd voor kwaliteit’). Zorginstellingen gebruiken dit accreditatieprogramma om goede invulling en borging te geven aan kwaliteit en veiligheid in hun organisatie.
Na een positieve toetsing krijgt de instelling een accreditatie voor vier jaar. Daarna vindt weer een volledige hertoetsing plaats.

“De zorg in het IJsselland Ziekenhuis is gewoon goed,” aldus voorzitter raad van bestuur Albert van Wijk. “Patiënten geven ons een 8,1 op Zorgkaart en we volgen de richtlijnen van zowel de medisch-specialistische vakverenigingen als de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.”

Het NIAZ stelt vast dat het IJsselland Ziekenhuis inmiddels al een aantal grote veranderingen in gang heeft gezet. Het toetsingsinstituut heeft laten weten dat het vertrouwen heeft dat het ziekenhuis de uitdagingen voortvarend oppakt en samen met de medewerkers de noodzakelijke verbeterslag kan maken. Het ziekenhuis heeft een open en lerende cultuur met korte lijnen. Ook met de implementatie van het nieuwe ziekenhuisinformatiesysteem/EPD in oktober wordt het mogelijk om een aantal zaken anders te organiseren en beter te borgen.

Het IJsselland Ziekenhuis hecht grote waarde aan kwaliteit van zorg en het ziekenhuis wil de accreditatie op basis van het nieuwe NIAZ Qmentum normenkader graag behalen.
De komende periode werken we aan de punten die nog beter kunnen zodat we de accreditatie in 2019 wel kunnen halen.

In 2019 laat het IJsselland Ziekenhuis zich opnieuw toetsen.