Friday, 12 July 2019

In 2017 namen vier Rotterdamse ziekenhuizen, waaronder het IJsselland het initiatief om de poliklinische zorg van het voormalige Havenziekenhuis te continueren in de Havenpolikliniek. Hiermee is een stabiele basis ontstaan om een toekomstbestendig zorgconcept voor ouderen uit te werken met als doel om Rotterdammers prettig ouder te laten worden en langer thuis te laten wonen. Samen met vijf ouderenzorgorganisaties, huisartsen en welzijnspartijen wordt het nieuwe integrale zorgconcept Havenue ontwikkeld.

Samen voor u
Havenue organiseert zorg die aansluit op de wensen en behoeften van (kwetsbare) oudere Rotterdammers. Ziekenhuizen, zorginstellingen, huisartsen en welzijnspartners bundelen hun krachten onder het motto: Havenue. Samen voor u.

Wilt u meer weten over dit nieuwe zorgconcept, neem dan een kijkje op de website.