Begeleiding van COPD patiënten op afstand

Patiënten met COPD hoeven in de toekomst minder vaak naar het ziekenhuis te komen. Sinds kort is de poli longziekten gestart met de begeleiding van COPD-patiënten op afstand. Verpleegkundigen en longartsen gebruiken hiervoor software en apparatuur van Philips VitalHealth. Eerder startte een groep hartfalenpatiënten met deze oplossing.

Vanaf deze maand kunnen COPD-patiënten thuismetingen uitvoeren en kunnen verpleegkundigen de resultaten hiervan op afstand monitoren. Daardoor hoeven patiënten minder vaak op consult te komen. Daarnaast krijgen patiënten via de oplossing van Philips VitalHealth informatie over hun ziekte aangeboden en begeleiding bij het aanpassen van hun leefstijl. Hierdoor krijgen ze meer grip op hun ziekte en meer inzicht in hun gezondheid.

Juist in deze tijden van Corona is het van grote waarde, dat we op deze manier zorg op afstand kunnen verlenen.

Zorg op afstand
De groep COPD-patiënten wordt op eenzelfde manier aangesloten op de oplossing van Philips VitalHealth als de groep patiënten met hartfalen die vorig jaar is gestart. De apparatuur waarmee de patiënt de metingen zelf uitvoert, wordt thuis afgeleverd en klaargemaakt voor gebruik. De daaruit volgende zelfmetingen komen via een medisch servicecentrum binnen bij het IJsselland Ziekenhuis, Philips VitalHealth ontzorgt het IJsselland Ziekenhuis in het proces; doordat zij de resultaten al filteren, zien de verpleegkundigen direct waar er actie ondernomen moet worden.

Patiënten zijn erg enthousiast over de nieuwe aanpak:

“Fijn dat ik word gemonitord.”
“Nu heb ik een kort lijntje met mijn behandelend arts en longverpleegkundige.”
“Ik voel me een stuk veiliger zo.”

Ook de longverpleegkundigen zijn blij met deze ontwikkeling:

“Kwetsbare patiënten met COPD blijven juist in Corona tijd langdurig doorlopen met klachten, omdat zij bang zijn om naar het ziekenhuis te komen. Nu kunnen wij deze patiënten dagelijks via telemonitoring volgen en op tijd ingrijpen wanneer dit nodig is.”

Meer patiënten op afstand begeleiden
Patiënten met hartfalen worden sinds oktober 2019 ondersteund met de oplossing van Philips VitalHealth. De ervaringen zijn heel positief. Patiënten geven aan dat ze het fijn vinden dat ze niet meer steeds naar het ziekenhuis hoeven en dat ze thuis zelf de metingen kunnen doen en verpleegkundigen hebben beter beeld van het ziekteverloop. In de toekomst zullen meer patiënten op afstand begeleid worden. Dit past bij de visie van het IJsselland Ziekenhuis om patiënten de zorg te kunnen leveren die zij op dat moment nodig hebben, thuis als dat kan en alleen in het ziekenhuis als dat moet.