Bevolkingsonderzoek borstkanker: nieuwe ronde in Krimpen a/d IJssel vanaf 7 mei

(persbericht Bevolkingsonderzoek Zuid-West)
Vanaf 7 mei a.s. kunnen vrouwen uit Krimpen a/d IJssel, die zijn geboren in de jaren 1946 t/m 1971, weer meedoen aan het tweejaarlijkse bevolkingsonderzoek borstkanker. Zij kunnen daarvoor terecht in het mobiele borstonderzoekscentrum op het evenemententerrein bij het ontmoetingscentrum de Tuyter (Nachtegaalstraat 8, 2922 VL Krimpen a/d IJssel). Tot midden augustus 2021 worden ruim 4.918 vrouwen uit Krimpen a/d IJssel per brief uitgenodigd om borstfoto’s te laten maken in het onderzoekscentrum.

Bevolkingsonderzoek
Het onderzoek bestaat uit het maken van röntgenfoto’s van beide borsten. Dit gebeurt in een (verplaatsbaar) onderzoekscentrum van  Bevolkingsonderzoek Zuid-West. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig.

Het doel van het bevolkingsonderzoek borstkanker is het zo vroeg mogelijk opsporen van afwijkingen die kunnen wijzen op borstkanker. Als borstkanker vroeg wordt ontdekt, is de behandeling vaak minder ingrijpend. Het bevolkingsonderzoek is een momentopname en geeft geen volledige garantie. Indien vrouwen klachten hebben of veranderingen opmerken aan hun borsten, wordt hen aangeraden niet op een uitnodiging voor het bevolkingsonderzoek te wachten, maar naar de huisarts te gaan.

Uitnodiging komt tijdelijk later
Voorlopig is het niet mogelijk om vrouwen elke 2 jaar uit te nodigen voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. Dit komt door een tekort aan personeel. Door het coronavirus is de vertraging in het uitnodigen nog groter geworden. Daarom is besloten de periode tussen twee uitnodigingen tijdelijk te verlengen naar maximaal 3 jaar. Het later uitnodigen zal enkele jaren duren. Als de COVID-19-maatregelen voorbij zijn en we voldoende nieuwe medewerkers hebben opgeleid, kunnen we onze cliënten weer iedere 2 jaar uitnodigen.

Gelijk aanbod
Het bevolkingsonderzoek moet voor alle vrouwen in Nederland gelijk zijn. Dat is op dit moment niet het geval. In de ene regio moeten vrouwen (veel) langer wachten op het borstonderzoek dan in een andere regio. Om de verschillen te verkleinen, kan het zijn dat het onderzoek op een andere locatie plaatsvindt. Het kan ook zijn dat de cliënt langer moet reizen naar het onderzoekscentrum.

Coronavirus
Vanwege het coronavirus zijn verschillende maatregelen genomen om veilig te kunnen screenen binnen de COVID-richtlijnen. Daardoor kunnen het bevolkingsonderzoek en de aansluitende zorg veilig en met goede kwaliteit worden georganiseerd.

Meer informatie over het bevolkingsonderzoek borstkanker is te vinden op www.bevolkingsonderzoeknederland.nl.