Bezoekerspassen voor bezoek patiënten

Momenteel mag een patiënt per dag één uur van één persoon bezoek ontvangen tijdens de geldende bezoekuren.
Om ervoor te zorgen dat dit goed verloopt krijgt elke bezoeker per woensdag 25 november een bezoekerspas. Er is één bezoekerspas per dag per patiënt beschikbaar.

Hoe gaat dit in z’n werk?
De bezoekerspas wordt uitgereikt aan bezoekers bij de hoofdingang van ons ziekenhuis. Het bezoek noemt de naam, het kamernummer en bednummer van de patiënt en ontvangt van ons een pas. Op deze bezoekerspas worden de naam, het kamernummer en het bednummer van de patiënt vermeld. Vervolgens kan het bezoek met de bezoekerspas naar de betreffende afdeling. Alleen bezoekers met een bezoekerspas worden toegelaten op de verpleegafdeling.

Voor patiënten is het daarom belangrijk hun bezoek te laten weten op welke afdeling, kamer en in welk bed ze liggen.

Wij hopen op ieders medewerking, zodat het bezoekuur voor iedereen op een prettige manier kan verlopen.