Cliëntenraad IJsselland Ziekenhuis zoekt nieuw lid!

De Cliëntenraad is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan dat de belangen van patiënten en bezoekers binnen het ziekenhuis zo goed mogelijk behartigt. Daarom bestaat de Cliëntenraad - net als de patiënten van het ziekenhuis - uit personen met verschillende achtergronden. De Cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over besluiten die de patiëntenzorg betreffen. Denkt u hierbij aan renovaties en nieuwbouwplannen, patiënten participatie, patiëntveiligheid, voeding en het opname- en ontslagbeleid. Zij bekijken de zorg door de ogen van de patiënt - van u dus.

De Cliëntenraad brengt de ervaringen en belangen van de cliënten patiënten over aan de Raad van Bestuur van het IJsselland Ziekenhuis. Zo kunnen individuele meningen van patiënten gebundeld worden en op die manier een grotere invloed uitoefenen op de besluitvorming binnen het ziekenhuis.

Iets voor u misschien?
Bent u geïnteresseerd in de gezondheidszorg en in staat gemeenschappelijke belangen van cliënten patiënten te behartigen? Wilt u bijdragen aan een sterke positie van de patiënt en werken aan het gezamenlijke doel "de juiste zorg op de juiste plek"?

Bekijk de vacature