Cliëntenraad zoekt nieuw lid met affiniteit voor ICT en techniek

Wat gaat u doen?
De cliëntenraad is een onafhankelijk en zelfstandig medezeggenschapsorgaan dat de belangen van patiënten en bezoekers binnen het ziekenhuis zo goed mogelijk behartigt. Daarom bestaat de cliëntenraad - net als de patiënten van het ziekenhuis - uit personen met verschillende achtergronden en zijn zij afkomstig uit diverse disciplines. De cliëntenraad geeft gevraagd en ongevraagd advies over besluiten die de patiëntenzorg betreffen. Denkt u hierbij aan patiëntparticipatie en -veiligheid, voeding, het opname- en ontslagbeleid en renovaties en nieuwbouwplannen. Zij bekijken de zorg door de ogen van de patiënt - van u dus.

De cliëntenraad wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. De leden worden voor een periode van vier jaar benoemd en kunnen eenmaal worden herbenoemd. In verband met het vertrek van één van onze leden per 1 januari 2024 ontstaat er een vacature.

Wat vragen we van u?
Wij zoeken een enthousiast en integer nieuw lid met interesse in de gezondheidszorg en in staat om gemeenschappelijke belangen van cliënten te behartigen. U wilt bijdragen aan een sterke positie van de patiënt en werken aan het gezamenlijke doel “de juiste zorg op de juiste plek”.

Ga verder naar de vacature

Lees meer over onze Cliëntenraad