Eerste patiënt verwelkomd op de PIT-poli

Hoe vervelend is het. Je bent patiënt in het ziekenhuis en je moet meerdere keren per maand op de poli komen bij verschillende specialismen. Specialisten zijn niet altijd volledig van elkaar op de hoogte waardoor er soms dubbele onderzoeken worden uitgevoerd. Daarnaast is er voor de huisarts en patiënt geen vast aanspreekpunt.

In het IJsselland Ziekenhuis komen veel patiënten met meerdere chronische aandoeningen op de polikliniek. Het is niet ongewoon dat patiënten meerdere keren per maand op verschillende poliklinieken bij diverse specialisten komen. Daarnaast neemt het aantal SEH-bezoeken en (her)opnames op de verpleegafdelingen van de groep kwetsbare patiënten met chronische aandoeningen de laatste vijf jaar sterk toe en hebben zij een langere ligduur dan een reguliere patiënt. De vele bezoeken zijn zeer belastend voor de betreffende doelgroep. Ook wordt er een groot beroep gedaan op de mantelzorgers van deze categorie patiënten om hen meerdere keren te moeten begeleiden naar het ziekenhuis.

Dit vraagt om verbetering en dus de regiebehandelaar.

De regiebehandelaar
Vanuit de praktijk is door zowel patiënten als collega’s aangegeven dat er behoefte is aan een regiebehandelaar bij kwetsbare patiënten, vooral als zij in korte tijd door meerdere specialisten worden gezien. Vanuit deze behoefte is het startsein gegeven voor een polikliniek met een regiebehandelaar voor kwetsbare patiënten. Het idee van deze pilot is dat kwetsbare patiënten met meerdere chronische aandoeningen nog maar één keer naar de polikliniek hoeven te komen bij één specialist, de regiebehandelaar.

Voor de pilot is een beperkte groep specialisten betrokken vanuit cardiologie, interne geneeskunde, longziekten en geriatrie. De geselecteerde patiënten zijn bij alle specialismen onder controle. In samenspraak met de betrokken specialisten wordt een regiebehandelaar aangesteld, die de patiënt op de poli ziet.

Zorgvernieuwing
Na een lange tijd van voorbereiding kunnen we nu echt aan de slag met deze zorgvernieuwing. We zijn blij de eerste patiënten te mogen verwelkomen op de PIT*- poli. Samen met de betrokken medisch specialisten zijn wij benieuwd naar de uitkomsten voor deze patiënten en hopen op een verbetering van de poliklinische zorg. Deze vorm van zorginrichting is nieuw voor ons als ziekenhuis, maar ook als partner binnen de ketenzorg in onze regio. Het IJsselland Ziekenhuis is een van de eerste ziekenhuizen die aan de slag gaat met deze nieuwe inrichting van zorg en het aanstellen van een regiebehandelaar binnen de medisch- specialistische zorg.

*PIT staat voor: Patiënt met integraal behandeltraject