Het Maag-, darm-, levercentrum kleurt paars op Wereld IBD dag

Op 19 mei is het wereld IBD dag. Ruim 80.000 mensen in Nederland kampen met de chronische darmonstekingsziekten colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn. Deze ziekten - ook wel Inflammatory Bowel Diseases (IBD) genoemd - zijn zeer ingrijpend.
Vaak begint IBD al op relatief jonge leeftijd (tussen 15 - 40 jaar). Symptomen als hevige buikpijn, vermoeidheid en vooral diarree, zorgen dat het dagelijkse leven voor mensen met IBD niet altijd gemakkelijk is.

Op wereld IBD dag wordt extra aandacht gevraagd voor deze ernstige ziekten.

Op wereld IBD dag kleurt de wereld paars, ook het IJsselland ziekenhuis (dankzij MH licht en geluid)
Elk jaar wordt wereldwijd in ruim 40 verschillende landen campagne gevoerd om de algemene bewustwording rond IBD te vergroten. Een van de acties is het paars verlichten van iconische gebouwen. Dit gebeurt ook in Nederland: onder andere de Erasmusbrug en de Euromast worden paars verlicht. Daarnaast zullen een aantal ziekenhuizen, zoals het IJsselland ziekenhuis, het Erasmus MC en het Ikazia Ziekenhuis in de paarse schijnwerpers staan om meer aandacht te vragen voor patiënten met IBD.

IBD zorg is gedeelde zorg
In het Erasmus MC en het IJsselland ziekenhuis worden veel patiënten met IBD behandeld.
Het uitgangspunt bij de behandeling van deze aandoening, is het verminderen van de ziekteverschijnselen. Hierbij is het belangrijk om ziekte gerelateerde en medicatie gerelateerde complicaties zoveel mogelijk te voorkomen. Bij de afdeling Maag-, Darm-, Leverziekten kunnen patiënten voor alle onderzoeken en behandelingen terecht. Zij worden begeleid door een multidisciplinair IBD team.

Een operatie is in sommige gevallen een goede behandeloptie voor mensen met IBD. Gespecialiseerde chirurgen werken hard aan kwaliteit van zorg en innovatieve (nieuwe) behandelingen voor patiënten met IBD. Het Erasmus MC en het IJsselland ziekenhuis werken hier nauw samen; aan zowel de klinische zorg voor patiënten die een darmoperatie moeten ondergaan, maar ook aan wetenschappelijke projecten.

Uniform en excellent
Het doel is hierbij uiteraard het optimaliseren van de kwaliteit van de IBD zorg in onze ziekenhuizen, maar ook binnen de regio. We doen dit door bijvoorbeeld deel te nemen in projecten als BeterKeten en mee te werken aan de ontwikkeling van een regionaal beleid en zorgpad voor de IBD patiënten. Standaardiseren van IBD zorg binnen de regio Rijnmond is belangrijk, waarbij deze uniform en excellent is in alle ziekenhuizen. Verder wordt er geïnvesteerd in e-health, waarbij patiënten zelf steeds meer inzicht krijgen in hun ziekte en behandeling.