IC-café Rijnmond: bijeenkomst 24 november

Na een opname op de intensive care volgt een herstelperiode buiten het ziekenhuis. Het is mogelijk dat voormalig patiënten of hun naasten klachten overhouden aan de IC-opname. Het IC-café Rijnmond organiseert bijeenkomsten waarin patiënten in contact kunnen komen met lotgenoten met soortgelijke ervaringen. Dit blijkt voor veel voormalig IC-patiënten en hun naasten als zeer waardevol te worden ervaren.

Bijeenkomsten met een thema
Tijdens de bijeenkomsten staat een thema centraal, waarbij een ervaringsdeskundige of professional over het thema vertelt.

De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op donderdag 24 november, van 19.30-21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en heeft als thema ‘Terugkeer naar het arbeidsproces’.

Meer informatie is te vinden op de website www.icconnect.nl, en in de flyer. Aanmelding voor het IC-café Rijnmond, via lotgenoten@iccaferijnmond.nl, wordt op prijs gesteld.