IC Café Rijnmond: trefpunt voor voormalige IC-patiënten en hun naasten

Na een opname op de intensive care volgt een herstelperiode buiten het ziekenhuis.
Het is mogelijk dat voormalig patiënten of hun naasten klachten overhouden aan de IC-opname. Het IC-café Rijnmond organiseert bijeenkomsten waarin patiënten in contact kunnen komen met lotgenoten met soortgelijke ervaringen.


Bijeenkomsten met een thema
In 2022 organiseert IC-café Rijnmond drie themabijeenkomsten, waarbij een ervaringsdeskundige of professional over het thema vertelt.

De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 28 juni, van 19.30-21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en heeft als thema Post Intensive Care Syndroom en Post Intensive Care Syndroom Familie.

Meer informatie is te vinden op de website www.icconnect.nl, en op de flyer. Aanmelding voor het IC-café Rijnmond, via lotgenoten@iccaferijnmond.nl, wordt op prijs gesteld.