IJsselland behaalt VIPP doelstellingen A2 en A3

Mooi nieuws: Na een succesvolle audit voldoet ons ziekenhuis aan de VIPP A2 en A3-criteria. Dit zijn de criteria die het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional' (VIPP) stelt aan ziekenhuizen. Voor de patiënt betekent dit een belangrijke stap voorwaarts in het online regelen van zijn ziekenhuiszaken!

Het VIPP-programma is opgezet om gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen en patiënten en zorginstellingen onderling te bevorderen. Hiervoor is door de overheid een aantal normen opgesteld, die tijdens de audit getoetst zijn. Het behalen van de audit betekent onder andere dat we de vereiste set aan medische gegevens toegankelijk maken voor patiënten via Mijn IJsselland. Zo vindt de patiënt in Mijn IJsselland informatie over onder andere zijn contactgegevens, diagnoses, medicatie, poli(klinische) contacten, labuitslagen en de verrichtingen die bij hem zijn uitgevoerd. Uit de audit blijkt verder dat op dit moment zo'n 30% van de patiënten Mijn IJsselland raadpleegt. Dit betekent dat er maandelijks gemiddeld 5800 patiënten inloggen.

Digitale vragenlijst bespaart tijd
Ook is het voor patiënten mogelijk om vragenlijsten via Mijn IJsselland in te vullen. Via het portaal kunnen patiënten de preoperatieve vragenlijst invullen, deze vragenlijst dient ingevuld te worden voorafgaand aan een operatie. Daarnaast is het op de polikliniek gynaecologie mogelijk om via Mijn IJsselland een mictiedagboek (plasdagboek) bij te houden. Het online invullen van vragenlijsten bespaart een hoop tijd, zowel voor de patiënt als de zorgverlener.
In de toekomst zullen meer vragenlijsten toegevoegd worden, zodat steeds meer zaken online via Mijn IJsselland geregeld kunnen worden. Patiënten hoeven dan niet meer altijd naar het ziekenhuis te komen, een groot voordeel!  

Judith Morriën, projectleider van het VIPP-programma, is trots op de resultaten van de audit: "Een mooi staaltje teamwork, waar met veel mensen op een zeer positieve en deskundige manier naartoe is gewerkt"

Eigen regie
Het VIPP-programma heeft als doel de patiënt meer inzicht te geven in zijn eigen zorgproces, zodat hij hier meer regie over kan voeren. Het uitwisselen van gegevens is hierbij een belangrijke voorwaarde.  Ook sporen we patiënten aan om hun ziekenhuisgerelateerde zaken online via Mijn IJsselland te regelen. Zo kunnen patiënten via Mijn IJsselland onder andere vragenlijsten invullen, NAW-gegevens actualiseren, afspraken maken na verwijzing door de huisarts.