IJsselland Ziekenhuis stapt over op 'Horizontaal Toezicht'

Het IJsselland Ziekenhuis is per 1 januari 2020 overgestapt op Horizontaal Toezicht.
Dit betekent dat het ziekenhuis voortaan op basis van horizontaal toezicht verantwoording over de rechtmatigheid van zijn geleverde zorg aflegt.
Horizontaal toezicht is een gezamenlijk initiatief van alle zorgverzekeraars en alle ziekenhuizen in Nederland.

Wat is horizontaal toezicht?
Met horizontaal toezicht geven we de zorgverzekeraars vooraf inzicht in zijn registratieprocessen van zorg, de risico’s die hierin schuilen en in de beheersmaatregelen die juist hiervoor zijn ingevoerd. Dus van achteraf naar vooraf, van reactief naar proactief!

We hebben hier samen met onze representerende zorgverzekeraar en met verschillende afdelingen in het ziekenhuis hard aan gewerkt. Na een traject van ongeveer een jaar (wat voor dit soort trajecten een zeer korte doorlooptijd is!) van intensieve afstemming, verbeteracties, ontwikkeling van een control framework  en een definitieve goedkeuring mag het IJsselland Ziekenhuis het predicaat ‘Horizontaal Toezicht Correct registreren en declareren’ voeren.

Wat is het doel van Horizontaal Toezicht?
Het uiteindelijke doel is een administratieve lastenverlichting voor het ziekenhuis en inhoudelijk betere facturen. Dit resultaat vormt de basis voor een gefundeerd vertrouwen bij de zorgverzekeraars.

We zijn er trots op dat deze mijlpaal is bereikt en we kijken met een positieve blik naar de volgende stap die binnen Horizontaal Toezicht gezet gaat worden.