Janine Oosting stopt als lid Raad van Bestuur

Na tweeëneenhalf jaar deel uitgemaakt te hebben van onze Raad van Bestuur gaat Janine Oosting ons per 1 september 2020 verlaten. De Raad van Toezicht vindt dat jammer, maar kan haar afweging goed begrijpen.

Zoals bekend werken IJsselland en Erasmus MC aan een strategisch samenwerkingsverband, waarbij Erasmus MC 51 procent van het eigendom van IJsselland verkrijgt. Het is de bedoeling dat met deze samenwerking continuïteit en kwaliteit van zorg in Capelle c.q. de Rotterdamse regio voor de langere termijn worden geborgd. Inmiddels heeft de NZa op dat voornemen een positief besluit genomen en daarmee is een belangrijke stap richting partnership met Erasmus MC gezet.

Janine heeft vroegtijdig te kennen gegeven dat, hoewel zij staat achter de samenwerking met Erasmus MC, zij geen plaats voor zichzelf ziet in de Raad van Bestuur van het IJsselland na een juridische fusie. Daarom wil zij, op niet al te lange termijn, zich richten op een andere toekomst. De afgelopen periode hebben we naast de hectiek van de Corona-crisis de ruimte gevonden om in goed overleg te komen tot de goede keuze voor zowel het IJsselland als voor Janine. Daarbij is uiteraard ook gekeken wat in relatie tot de Corona-crisis passend en verantwoord is, zowel inhoudelijk bestuurlijk als qua moment van communiceren. Inmiddels is het moment daar waarop we het besluit ook bekend kunnen maken.

Per 1 september zal Janine niet meer werkzaam zijn voor het IJsselland Ziekenhuis.

De Raad van Toezicht beraadt zich met Albert van Wijk als voorzitter van de Raad van Bestuur op de wijze waarop de komende periode, de besturing van het ziekenhuis kan worden vormgegeven.

Hendrik van Moorsel

Voorzitter Raad van Toezicht IJsselland Ziekenhuis