NIAZ jaarprijs 2020: Stem voor het IJsselland Ziekenhuis

We doen mee met de NIAZ jaarprijs met ons griepaanvalsplan in de keten. Natuurlijk willen wij winnen met ons mooie project en daarom hebben we zoveel mogelijk mogelijk stemmen nodig. Stem dus nu! Dit kan via de volgende link:

https://jaarprijs.niaz.nl/cases/details?id=130

Bedankt voor uw stem!

Griepaanvalsplan in de keten
Het voorkomen van ongecontroleerde zorg rondom grieppatiënten door huisartsen, VVT-instellingen, thuiszorg, gemeente, welzijn en ziekenhuis.

De zorg rondom grieppatiënten is gecoördineerd door:
1. Toepassing van de juiste preventiemaatregelen per instelling en eenduidige afspraken tussen organisaties.
2. Bij aangetoonde influenza heeft iedere organisatie zijn eigen rol om de juiste zorg op de juiste plek te leveren en om onderling af te stemmen.

Afgesproken is om in de griepperiode in pilotvorm preventie, diagnostiek en hulpverlening efficiënter te organiseren, met als hoofddoel de juiste zorg op de juiste plek. Voor dit doel werd een griepteam samengesteld met vertegenwoordigers uit de betrokken zorginstellingen, ouderenzorg, huisartsengroep, vrijwilligersorganisatie Krimpen a/d IJssel en het IJsselland Ziekenhuis.

NIAZ jaarprijs
Persoonsgerichte zorg is zorg die, gezien vanuit de patiënt of cliënt, logisch is. Dit vraagt dat we de zorg op een andere manier bekijken. Het vraagt actieve samenwerking met het hele team, inclusief de patiënt/cliënt, en vaak ook met meerdere partijen. Het Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg (NIAZ) heeft alle aangesloten Vlaamse en Nederlandse zorginstellingen uitgenodigd om hun beste voorbeeld op het gebied van persoonsgerichte zorg in te zenden voor de NIAZ Jaarprijs 2020. Het motto: door voorbeelden te delen, leren we van elkaar. Maar liefst 47 zorginstellingen gaven gehoor aan de oproep. Vanaf 3 januari 2020 zijn hun voorbeelden te vinden op de website jaarprijs.niaz.nl. De hele maand januari kan er gestemd worden door iedereen die persoonsgerichte zorg een warm hart toedraagt.