Nieuwe vrijwilligers Ouderen Adviescommissie gezocht!

Het IJsselland Ziekenhuis vervult een sleutelrol in de verbetering van gezondheid in de regio, met passende zorg voor iedereen. Voor oudere, soms kwetsbare, patiënten in het bijzonder wil het ziekenhuis samen met ketenpartners als huisarts, thuiszorg en mantelzorgers de zorg dichtbij huis bieden als dat kan en daarmee onnodig ziekenhuisbezoek voorkomen.

Dit betekent dat ouderen ook te maken krijgen met digitale toepassingen in de zorg als Mijn IJsselland (het patiëntenportaal), de Beter Dichtbij App en Telemonitoring (bewaking op afstand). Daarnaast worden zorg en behandeling steeds beter afgestemd op de specifieke behoeften en wensen van de patiënt. Wat betekent dit in praktische zin voor de ouderenzorg, wat zijn de wensen van ouderen, waar moet rekening mee worden gehouden en welke ondersteuning is nodig?

Dit zijn vraagstukken waarbij de Cliëntenraad input en advies vraagt aan de Ouderen Adviescommissie.

Werkwijze van de Ouderen Adviescommissie
De groep enthousiaste en gemotiveerde ouderen komt ongeveer vier keer per jaar bij elkaar en wisselt dan ervaringen met het ziekenhuis uit, bespreekt knelpunten en draagt mogelijke verbeteringen aan. Daarnaast geeft de groep desgevraagd zijn mening over nieuwe (digitale) toepassingen of neemt deel aan praktische beoordelingen op het gebied van toegankelijkheid, voeding en gastvrijheid.

Wij verwachten dat u:

  • zich betrokken voelt bij het IJsselland Ziekenhuis;
  • patiënt bent in ons ziekenhuis; in de kliniek of de poliklinieken;
  • als patiënt tenminste 65 jaar of ouder bent, of u begeleidt als mantelzorger een patiënt uit deze leeftijdscategorie;
  • kunt omgaan met vertrouwelijke informatie;
  • beschikt over goede communicatieve vaardigheden.

Iets voor u misschien?
Vraag meer informatie op of stuur uw motivatie per e-mail naar clientenraad@ysl.nl of neem voor meer informatie contact op met mw. S. van den Adel, ambtelijk secretaris Cliëntenraad.