Ontroerende uitreiking boek ‘Neemt u maar vast afscheid’

Op vrijdag 27 november overhandigde Thomas Reedijk, de zoon van Philip Reedijk, ex-covid patiënt, het boek ’Neemt u maar vast afscheid’ uit aan Jolanda Spruit, coördinator Kinderzorg in het IJsselland Ziekenhuis.

Philip Reedijk en zijn vrouw kregen tijdens de eerste coronaperiode allebei corona en werden tegelijkertijd in het IJsselland Ziekenhuis opgenomen. Later werd Philip overgeplaatst naar de IC van het Erasmus MC.

Kinderen opgevangen
Hun drie kinderen bleken na opname van hun ouders thuis alleen achter te blijven.
De IC-verpleegkundige meldde de situatie bij coördinator Kinderzorg, Jolanda Spruit. Zij maakte de kinderen de eerste tijd wegwijs en hielp hen een structuur op te zetten. Zo had ze dagelijks contact met de oudste zoon  over ; hoe loopt alles met school, eten, wat heb je nodig? lukt het? kan ik iets doen? Ze probeerde de kinderen via telefoon en mail een luisterend oor te bieden en heeft  fysiek de oudste zoon in het ziekenhuis opgevangen , begeleid en voorbereid  op het eerste bezoek aan zijn vader.  Ook bleef ze, met toestemming van de moeder, betrokken bij de kinderen toen de vader in het Erasmus MC lag. Zoon Thomas: ‘Het dagelijkse telefoontje van Jolanda was een lichtpunt in deze moeilijke tijd. We zijn zo dankbaar voor haar hulp. Ik zal dit nooit vergeten.’ 

Hele dankbare ouders
Met de overhandiging van het boek willen Philip Reedijk en zijn vrouw de IC-medewerkers en Jolanda Spruit bedanken voor hun goede zorgen in de tijd dat ze in het IJsselland verbleven. Jolanda Spruit in het bijzonder voor de opvang van hun kinderen in deze tijd. ‘We zijn hele dankbare ouders, en waren heel blij met de zorg van Jolanda. Door haar inzet had ik rust’, vertelt Tracy, moeder van het gezin.

Jolanda is heel blij met het boek. Het betekende voor haar heel veel om, naast haar dagelijkse werk, iets voor dit gezin te hebben kunnen betekenen. ‘Ik ben blij dat ik voor hen een stapje extra kon zetten, zeker in deze tijd’.