Opschaling in het IJsselland Ziekenhuis

Als IJsselland Ziekenhuis zijn we blij dat de zorg weer voor een overgroot deel is opgeschaald.  Zoals de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op haar website in de rapportage “NZa: ziekenhuiszorg en geestelijke gezondheidszorg weer naar normale niveau “ ook aangeeft lijkt de zorg zich te ontwikkelen naar een nieuwe normale situatie, waarin alle zorg weer geleverd kan worden.
De NZa meldt dat het aantal verwijzingen via de huisarts weer bijna op het niveau van voor de crisis is en tevens dat het aantal operatieve activiteiten duidelijk toeneemt.

Opschalen, uitbreiden, inhalen van niet-spoedeisende zorg en rekening blijven houden met een mogelijke toename van het virus blijven aan de orde van de dag voor het ziekenhuis. Dit betekent ook dat er voor verschillende niet-spoedeisende medische situaties en operaties nog (enige) wachttijd is.

Wij vragen om uw begrip hiervoor; we verzekeren u dat er alles aan wordt gedaan om u de juiste zorg zo spoedig mogelijk te kunnen leveren.