Optimale zorg voor de patiënt: de Huisartsenpost (HAP) en Spoed Eisende Hulp (SEH) IJsselland gaan samen

Hoe fijn is het als je als patiënt naar de huisartsenpost en/of de SEH gaat je maar één keer je verhaal hoeft te doen en sneller geholpen wordt. Efficiënter samenwerken dat is het doel van de samenwerking tussen Huisartsenposten Rijnmond en de SEH in het IJsselland Ziekenhuis. Hiermee krijgt de patiënt makkelijker en sneller toegang tot de juiste spoedzorg.
Op 7 juni tekenden Lianne Boesten (r.), raad van bestuur IJsselland Ziekenhuis en Heidi van den Brink (l.), bestuurder Huisartsenposten Rijnmond, een overeenkomst om de samenwerking te bekrachtigen.

Lianne Boesten: ‘We vinden een optimale inrichting van de acute zorg in onze regio ontzettend belangrijk. Met deze samenwerking zorgen we voor toegankelijke spoedzorg door de juiste zorgprofessional’. Heidi van den Brink: ‘Ik ben heel blij met deze eerste stap richting toekomstbestendige spoedzorg’.

Kortere wachttijden
Momenteel  bevindt de Huisartsenpost locatie IJsselland zich naast de SEH in het IJsselland Ziekenhuis. Twee verschillende organisaties met ieder een eigen werkwijze. Patiënten die worden doorverwezen van de HAP naar de SEH moeten vaak twee keer hun verhaal doen, dezelfde onderzoeken ondergaan en lang wachten. Dat kan beter. Door een intensieve samenwerking wordt de zorg anders ingericht en zijn zorgverleners van beide partijen beter op elkaar ingespeeld. Met als resultaat: kortere wachttijden en een betere informatievoorziening.

Ook voor medewerkers betekent de samenwerking een flinke verbetering. Door gedeelde patiëntendossiers is men beter op de hoogte en doordat er efficiënter wordt samengewerkt zal de werkdruk afnemen.

De komende periode gaan de Huisartsenposten Rijnmond en het IJsselland Ziekenhuis met elkaar aan de slag om de samenwerking verder vorm te geven.