Geleidelijk opschalen poliklinische afspraken & onderzoeken met ingang van 4 mei

In verband met het coronavirus worden alle geplande niet-spoedeisende poliklinische afspraken van 11 mei tot 1 juli afgezegd. De afspraken worden omgezet en/of nieuwe afspraken worden gepland. Zo kunnen we vanaf 4 mei langzaam gaan opschalen met toepassing van de maatregelen.

Op maandag 4 mei gaan de poliklinieken en de onderzoeksafdelingen (radiologie, longfunctie, MDL, hartfunctie) weer voorzichtig open. Wij bellen u om een nieuwe afspraak te maken (let op: u wordt gebeld met een anoniem nummer).

Uitzondering: alleen voor het Maag-Darm-Levercentrum geldt dat uw afspraak voor een onderzoek (coloscopie, gastroscopie) zoals gepland blijft staan. U hoeft geen contact op te nemen, tijdens het intakegesprek met onze verpleegkundige is met u reeds de voorbereiding voor dit onderzoek besproken.

Uw veiligheid
Vanzelfsprekend hebben wij in ons ziekenhuis de nodige maatregelen genomen voor uw en onze veiligheid. Deze maatregelen sluiten volledig aan op de landelijke richtlijnen.
Eén dag voor uw afspraak in het IJsselland Ziekenhuis nemen wij nogmaals telefonisch contact met u op om de afspraak te bevestigen en de genomen maatregelen met u door te nemen

Wanneer u een afspraak in het ziekenhuis heeft vragen wij u om (pas) 5 minuten voor aanvang van de afspraak in het ziekenhuis te zijn. Alleen de Rotterdamse zijde van het ziekenhuis is open, alle patiënten worden hier kort gescreend op klachten. Wij vragen u om niet eerder te komen. Want alleen zo kunnen wij het aantal mensen dat tegelijk in het ziekenhuis aanwezig is, beperken. Zo kunnen we de anderhalve-meter-maatregel goed handhaven en de looproutes door het ziekenhuis goed inrichten. Ook na afloop van uw afspraak op de polikliniek of onderzoekafdeling vragen wij u het ziekenhuis s.v.p. weer direct te verlaten, om dezelfde reden.

De buitenpoliklinieken in Nesselande en Krimpen en de Havenpolikliniek (behalve afdeling Radiologie Havenpoli) blijven vooralsnog gesloten.

Wij zijn blij dat wij u verder kunnen helpen en danken u voor uw medewerking!