Samenwerking Erasmus MC en IJsselland positief voor IC-patiënt

Erasmus MC en het IJsselland Ziekenhuis hebben een video gemaakt over de samenwerking tussen de Intensive Care afdelingen van beide instellingen. Doel van deze samenwerking is het versterken van elkaars profielen.

Patiënten met tweedelijns IC zorg kunnen naar het IJsselland voor hun behandeling en verzorging, patiënten die tertiaire zorg nodig hebben kunnen naar het Erasmus MC. Zo ontstaat er een win/win situatie.
De manier waarop dit geregeld wordt, leidt tot een betere samenwerking. Intensivisten uit de ziekenhuizen hebben dagelijks contact met elkaar om mogelijke overplaatsingen te inventariseren. Intensivisten uit het Erasmus MC lopen wekelijks een dag mee in het IJsselland Ziekenhuis en intensivisten uit het IJsselland Ziekenhuis werken twee weken per jaar op de IC van het Erasmus MC. Dit zorgt voor wederzijdse kennisoverdracht en continuïteit van zorg. Binnen de huidige setting zijn patiënten en hun familie zeer tevreden over de zorg. En daar doen we het voor!

Bekijk de film.