Screening patiënten en bezoekers bij hoofdingang

Ter bescherming van onze patiënten en medewerkers zullen vanaf dinsdag 24 maart alle patiënten en bezoekers die het ziekenhuis willen betreden, gescreend gaan worden op klachten.

Let op: er is met ingang van dinsdag 24 maart nog maar één ingang open, namelijk de hoofdingang aan de Rotterdamse zijde. De ingang aan de Capelse zijde én de ingang van het Maag Darm en Levercentrum zijn per die datum niet meer toegankelijk.

Screening
Een aantal medewerkers zal vanaf 24 maart bij de hoofdingang (Rotterdamse zijde) alle arriverende patiënten en bezoekers naar de aanwezigheid van de volgende klachten vragen: koorts of koortsachtig gevoel, hoesten en/of benauwdheidsklachten.

Patiënten met één of meerdere van deze klachten krijgen, vóórdat zij het ziekenhuis betreden, een mondkapje voor en worden begeleid naar de te bezoeken afdeling.

Als iemand op bezoek komt voor een patiënt die op een verpleegafdeling ligt, en één van deze klachten heeft, dan wordt de toegang tot het ziekenhuis ontzegd.


We rekenen op uw begrip voor de genomen maatregelen.