SEH artsen starten in het IJsselland Ziekenhuis

Per 1 juli starten 5 spoedeisende hulp artsen op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het IJsselland Ziekenhuis in het SEH team. Voor het IJsselland is deze functie nieuw. Het ziekenhuis heeft hier de afgelopen 5 à 6 jaar naar toe gewerkt en met de toevoeging  van de SEH arts aan het SEH team gaat een lang gekoesterde wens in vervulling. Op 1 juli werden de eerste artsen op de afdeling feestelijk verwelkomd door alle nieuwe collega's en door de voorzitter van de raad van bestuur Albert van Wijk.

Samenwerking
De inzet van de vijf spoedartsen op de SEH vindt plaats via een detacheringsovereenkomst met het Erasmus MC, de artsen rouleren in beide ziekenhuizen. In het kader van de samenwerking tussen het Erasmus MC en het IJsselland Ziekenhuis biedt deze afspraak veel voordelen voor beide ziekenhuizen.
Voor het IJsselland kan de inzet van de SEH arts in het team een belangrijke bijdrage leveren aan het vergroten van de efficiency en het verkorten van de wachttijd voor patiënten op de SEH.