Sportspreekuur in het IJsselland Ziekenhuis

Iedere maandag en dinsdag vindt er een sportspreekuur plaats in het IJsselland Ziekenhuis. Het spreekuur is speciaal bedoeld voor mensen die op korte termijn beoordeeld moeten worden vanwege een recent sportletsel. Het spreekuur wordt gehouden door de orthopedisch chirurgen Van Noort, Van der Meij en Van Geene.

Veel sportletsels vinden plaats in het weekend. Daarom hebben de orthopedisch chirurgen van het IJsselland Ziekenhuis het mogelijk gemaakt om direct na het weekend beoordeeld te worden door een ervaren specialist. Als het nodig is kan er op korte termijn aanvullend onderzoek (bijvoorbeeld MRI) worden verricht en volgt hierna snel een behandelplan.

Voor afspraken op het sportspreekuur geldt dat het letsel minder dan 4 weken geleden is en een leeftijd onder de 50 jaar.
Na verwijzing door de huisarts kan er een afspraak worden gemaakt via de polikliniek Orthopedie. Op onze website vindt u meer informatie over het sportspreekuur

Voor patiënten met knieklachten boven de 50 jaar adviseren de orthopedisch chirurgen de folder Knieklachten 50 jaar en ouder