Tijdelijke uitbreiding Huisartsenpost (HAP) en Spoedeisende Hulp (SEH)

Het Corona virus heeft voor het IJsselland Ziekenhuis grote impact. Er wordt meer en intensievere zorg van ons gevraagd.

Om dit op een verantwoorde wijze te kunnen blijven bieden zijn wij genoodzaakt noodmaatregelen te treffen. De druk op de HAP en SEH neemt enorm toe en stromen patiënten moeten gescheiden worden.
De SEH en HAP worden daarom tijdelijk uitgebreid. De HAP is tijdelijk in een ander deel van het ziekenhuis gesitueerd. Ter plaatse is de bewegwijzering hierop aangepast. Daarnaast is een tijdelijke portocabin buiten op het terrein geplaatst waar patiënten gescreend worden op luchtwegklachten en worden ingeschreven.
De SEH is tijdelijk uitgebreid, binnen wordt u naar de juiste locatie verwezen.
Patiënten met luchtwegklachten nemen met mondneusmasker plaats in een aparte wachtruimte, dit geldt zowel voor de HAP als de SEH.

Ruimte beschikbaar voor patiënten die het hardste medische zorg nodig hebben
In navolging van het RIVM-beleid roepen we patiënten op om bij verkoudsheidsklachten of verhoging tot 38 graden thuis te blijven, uit te zieken en contact met anderen te vermijden. Worden de klachten erger, is de koorts hoger dan 38 graden en is er sprake van hoest en moeilijk ademen, bel dan eventueel de huisarts of huisartsenpost.
Kom bij ernstige luchtwegklachten niet zelf naar de spoedeisende hulp, maar bel eerst met de huisarts. Zo blijft de ruimte in het ziekenhuis beschikbaar voor patiënten die het hardste medische zorg nodig hebben. Uiteraard blijft de SEH gewoon beschikbaar voor patiënten met andere klachten die met spoed behandeld moeten worden.