Gedragsregels

Het IJsselland Ziekenhuis heeft in een aantal gedragsregels verwoord wat
het ziekenhuis van patiënten verwacht en wat u van ons mag verwachten.
De gedragsregels zijn bedoeld voor medewerkers, patiënten en bezoekers.

Respect en omgangsvormen

De basisregel in ons ziekenhuis is respectvol met elkaar omgaan. Discriminatie is niet toegestaan. Als patiënt en bezoeker mag u erop rekenen dat u door onze medewerkers correct wordt behandeld. Het omgekeerde geldt natuurlijk ook.

Bezoektijden

Bezoeken van een patiënt is alleen mogelijk binnen de op de afdeling aangegeven bezoektijden. Er mogen niet meer dan drie bezoekers tegelijk bij een patiënt. Op de afdeling staat aangegeven wanneer hiervoor afwijkende regels gelden. Omdat patiëntenzorg altijd voor gaat, vragen wij bezoek om de kamer even te verlaten als er tijdens het bezoekuur een artsenvisite, onderzoek of therapie is.

Mobiele telefoons

U mag uw mobiele telefoon en tablet in het ziekenhuis gebruiken. Wij verzoeken u vriendelijk daarbij rekening te houden met (mede)patiënten en bezoekers om overlast te voorkomen. Wij verzoeken u om uw mobiele telefoon in de spreekkamer niet te gebruiken.

Foto, film, geluidsopname

Wilt u een foto, film of geluidsopname maken van medewerkers en/of patiënten? Dit mag alleen als u uitdrukkelijk toestemming heeft gevraagd én gekregen. 

Roken

Het is verboden te roken binnen het ziekenhuis en bijbehorende gebouwen. Dit geldt ook voor het roken van elektronische sigaretten. Het is daarnaast verboden om te roken op de 'aanloopgebieden' van de ingang van het ziekenhuis.
Roken is voor patiënten en bezoekers toegestaan in de rookabri buiten het ziekenhuis.

Alcohol en drugs

Gebruik van alcohol is alleen toegestaan bij bijzondere gelegenheden. Onder invloed van alcohol zijn in het ziekenhuis is verboden. Gebruik van drugs en/of het onder invloed zijn van drugs in het ziekenhuis is niet toegestaan.

Wapens, diefstal, vernieling, geweld en (seksuele) intimidatie

Wapenbezit, diefstal, vernieling, fysiek en verbaal geweld en (seksuele) intimidatie zijn in Nederland en daarmee in ons ziekenhuis niet toegestaan. Van overtreding wordt altijd aangifte gedaan bij de politie. Overtreders worden aan de politie overgedragen. In alle gevallen worden de gemaakte kosten verhaald op de overtreder.

Cameratoezicht

Ons ziekenhuis waakt over uw en onze eigendommen door middel van cameratoezicht in en om het ziekenhuis.

Let op uw spullen

Bewaak zelf uw eigendommen! Het ziekenhuis is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van patiënten en bezoekers.

Aanwijzingen medewerkers

Volg aanwijzingen van medewerkers van het IJsselland Ziekenhuis altijd op.

Over deze gedragsregels

Deze gedragsregels gelden zowel in het ziekenhuis als op het hele terrein van het ziekenhuis, inclusief het parkeerterrein. Het overtreden van de regels of het niet opvolgen van aanwijzingen, kan leiden tot een waarschuwing of het weigeren van de toegang tot het ziekenhuis.