Jaardocument

Jaarverslag 2015

Met het Jaarverslag 2015 informeert het IJsselland Ziekenhuis alle belanghebbenden over het beleid, de inspanningen en de prestaties over het jaar 2015. Het jaarverslag is bedoeld voor onze stakeholders en iedereen die geïnteresseerd is in het IJsselland Ziekenhuis.


Download jaarverslag 2015

Download jaarrekening 2015 

Voor jaardocumenten uit voorgaande jaren kunt u de website Opens external link in current windowwww.jaarverslagenzorg.nl raadplegen.

Jaarbeeld 2015

Het Jaarbeeld geeft een impressie van de activiteiten en resultaten van 2015. Het Jaarbeeld is een verkorte en leesvriendelijke versie van het uitgebreidere Jaaroverzicht.

Download Jaarbeeld 2015