2015 in een aantal kerncijfers

Kerncijfers 2015
Aantal bedden 390
Aantal klinische opnamen 19.430
Aantal eerste polkliniekbezoeken 89.630
Aantal klinische verpleegdagen 91.921
Aantal dagverplegingsdagen 19.165
Gemiddelde ligduur 4,61 dagen
HSMR* 93
Aantal medewerkers 1495 (1136 fte)
Aantal medisch specialisten 118 (108 fte)
Ziekteverzuimpercentage 4,3%
Resultaat € 1.940.000
Solvabiliteit (EV/omzet) 24,7%