Missie

'Elke dag en elk moment samen werken aan de best denkbare zorg voor elke patiënt en zijn naasten.'

Wij zijn er van overtuigd dat de best denkbare zorg wordt geleverd door onze mensen. Door mensen die doen en voor wie zorg geven een tweede natuur is: elke dag en elk moment.
De best denkbare zorg lever je nooit alleen. Het is zorg van alle mensen binnen het ziekenhuis, in de keten en samen met de patiënt en zijn naasten.
De best denkbare zorg is nooit af of klaar. Het is zorg die door onze mensen elke dag beter wordt gemaakt. Elke dag samen werken aan de best denkbare zorg.

Wij willen onze maatschappelijke rol vervullen in samenwerking met andere ziekenhuizen en (keten)partners. Ons motto is “De best denkbare zorg”, op de juiste plaats, zo dicht mogelijk bij de patiënt.
Het IJsselland Ziekenhuis is een proactieve partner in verschillende regionale netwerken en samenwerkingsverbanden. Voor ons is belangrijk dat de zorg voor onze patiënten goed is georganiseerd. En dat wij ruim voldoen aan minimum kwaliteit- en volumenormen. Als wij daarvoor zorgonderdelen over moeten dragen aan andere partners in de keten, dan regelen wij dat voor de patiënt. Als wij zorgonderdelen voor anderen moeten uitvoeren, dan zijn wij daar eveneens toe bereid. Wij zien ons zelf nadrukkelijk als onderdeel van de bredere zorgketen.