Verpleegkundige AdviesRaad (VAR)

De Verpleegkundige Adviesraad (VAR) van het IJsselland Ziekenhuis adviseert de Raad van Bestuur (RvB) vanuit de inhoud van zorg over zaken die de verpleegkundige zorg aangaan en die de kwaliteit van zorg verbeteren.

De VAR is een getrouwe afspiegeling van de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroep binnen het IJsselland Ziekenhuis. De VAR bestaat uit 5 leden en streeft naar een goede vertegenwoordiging vanuit alle verpleegafdelingen. Hierdoor blijft een VAR goed op de hoogte van wat zich afspeelt binnen de verschillende verpleegafdelingen van de organisatie. 

Een advies kan gegeven worden naar aanleiding van een adviesvraag van de RvB of op initiatief van de VAR. De VAR overlegt altijd met de RvB over een vraag/onderwerp wat een aanleiding kan zijn voor een adviesvraag. Het onderwerp wordt besproken, de VAR krijgt instemming en formuleert een adviesvraag.

De RvB kan de VAR ook om een “statement” vragen. De VAR wordt gevraagd om een kort en bondig opgestelde, snel geleverde mening over een onderwerp.

Contact

Wilt u contact opnemen met de VAR van het IJsselland Ziekenhuis stuur dan een mail naar VAR@ysl.nl