Certificeringen

Het IJsselland Ziekenhuis heeft meerdere beoordelingen voor de kwaliteit van zorg ontvangen. Onderstaand volgen de certificeringen en accreditaties die het IJsselland Ziekenhuis heeft behaald.

Het NIAZ-certificaat

Het NIAZ ondersteunt zorginstellingen bij het dagelijks verbeteren en borgen van de kwaliteit van zorg en toetst of zorginstellingen hun huis op orde hebben. NIAZ staat voor Nederlands Instituut voor Accredicatie in de Zorg.

Met het NIAZ-certificaat kan het ziekenhuis aantonen dat het voldoet aan een aantal belangrijke kwaliteitseisen. Het leveren van goede zorg aan de patiënt en het continu blijven verbeteren van deze zorg staan hierbij centraal.

HKZ-certificering MDL-centrum

Het Maag-, Darm- en Levercentrum is in het bezig van het HKZ-certificaat 'Patiëntveiligheid voor Endoscopieafdelingen'. Het HKZ-keurmerk, van de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector, geeft aan dat op alle gebieden veilig wordt gewerkt. Dit is te zien in de zorg voor patiënten, de organisatie, de logistiek van de afdeling en in de opleiding van medewerkers. Continue verbetering van de zorg- en dienstverlening is hierbij een essentieel onderdeel. 

Het MDL-centrum voert jaarlijks meer dan 9000 onderzoeken uit.

Certificering laboratorium

Het Algemeen Klinisch Laboratorium (AKL) van het IJsselland Ziekenhuis is een door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd laboratorium. Dit betekent dat er volgens een strikt kwaliteitssysteem wordt gewerkt. Zo'n systeem bestaat uit duidelijke regels en procedure die ervoor zorgen dat het medische onderzoek in goede banen wordt geleid en dat er met toevertrouwde lichaamsmaterialen zorgvuldig wordt omgegaan. 

Het kwaliteitssysteem wordt regelmatig getoetst waardoor patiënt en zorgverzekeraard blijvend verzekerd zijn van kwaliteit. Zie ook www.RvA.nl

Certificaat Milieuthermometer Zorg

Milieu en duurzaamheid staan steeds hoger op de agenda van het IJsselland Ziekenhuis. 

De duurzame bedrijfsvoering van het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel is in maart 2022 beloond met het zilveren certificaat Milieuthermometer Zorg.

De Milieuthermometer Zorg is ontwikkeld door het Milieuplatform Zorg en Stichting Milieukeur en is inmiddels uitgegroeid tot hét landelijke milieukeurmerk voor de zorgsector. 
Het behalen van het zilveren Certificaat Milieuthermometer Zorg is een belangrijke volgende stap in de doelstelling van het IJsselland Ziekenhuis om niet alleen de best denkbare zorg te leveren, maar ook om structureel te vergroenen en bij te dragen aan een duurzame samenleving.

De komende tijd zal het IJsselland Ziekenhuis zich richten op het verder verduurzamen van de organisatie.

Lees meer over duurzaamheid in het IJsselland Ziekenhuis in onze milieurapportage.