Certificering laboratorium

Het AKL is een door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerd laboratorium en werkt dus volgens een strikt kwaliteitssysteem.

Accreditatie

Zo’n systeem bestaat uit duidelijke regels en procedures. Die zorgen ervoor dat het medische onderzoek in goede banen wordt geleid en dat er met de toevertrouwde lichaamsmaterialen zorgvuldig wordt omgegaan.

Het kwaliteitssysteem wordt regelmatig getoetst waardoor patiënt en zorgverzekeraar blijvend verzekerd zijn van kwaliteit. Zie ook www.RvA.nl.