Kwaliteitskeurmerken patiëntorganisaties

Wanneer de zorg in een ziekenhuis aan bepaalde eisen voldoet kan hieraan een keurmerk worden toegekend.

Keurmerken worden toegekend door bijvoorbeeld een patiëntenorganisatie of een kwaliteitsinstituut.
Hier vindt u een overzicht van kwaliteitskeurmerken die het IJsselland Ziekenhuis van of namens patiëntenorganisaties heeft ontvangen.

Smiley kinderafdeling

De kinderafdeling heeft een bronzen Smiley ontvangen van Kind & Ziekenhuis. Dit is een kwaliteitskeurmerk voor kindgerichte zorg vanuit het perspectief van het kind en de ouders.
Meer over deze Smiley

Smiley Spoedeisende Hulp

De Spoedeisende Hulp heeft van de vereniging Kind en Ziekenhuis een bronzen Smiley ontvangen. Een Smiley wordt toegekend aan ziekenhuizen die zich positief onderscheiden door hun kindgerichte voorzieningen en benadering. 

Het ontvangen van de Smiley betekent dat de Spoedeisende Hulp voldoet aan alle criteria die de vereniging Kind en Ziekenhuis stelt.
Meer over deze Smiley

Zorg bij dikke darmkanker

Het IJsselland Ziekenhuis voldoet aan de minimale voorwaarden voor goede zorg bij dikke darm kanker vanuit patiëntenperspectief. 
Lees meer

Zorg bij prostaatkanker

Het IJsselland Ziekenhuis voldoet aan alle voorwaarden voor goede zorg bij prostaatkanker vanuit patiëntenperspectief. 
Lees meer

(Darm)Stomazorg

Het IJsselland Ziekenhuis voldoet aan alle minimale normen voor goede (darm)stomazorg.
Lees meer

Borstkankerzorg

BorstkankerVereniging Nederland heeft het IJsselland Ziekenhuis het roze lintje toegekend

Kwaliteitszegel dermatologie

Afdeling dermatologie heeft het Kwaliteitszegel Dermatologie ontvangen, een initiatief van Huidpatiënten Nederland. De afdeling voldoet aan de gestelde kwaliteitsnormen.
Lees meer over het kwaliteitszegel

Zorg bij bloed-en lymfklierkanker

Het IJsselland Ziekenhuis voldoet aan de minimale voorwaarden voor hematologische zorg vanuit patiëntenperspectief. Dit is gesteld door patiëntenorganisatie Hematon en de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisatie (NFK).