Het NIAZ-certificaat

Het NIAZ ondersteunt zorginstellingen bij het dagelijks verbeteren en borgen van de kwaliteit van zorg en toetst of zorginstellingen hun huis op orde hebben.
NIAZ staat voor Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg.

 

Toetsing van de zorg gebeurt aan de hand van het internationale accreditatieprogramma Qmentum. Zorginstellingen gebruiken Qmentum om invulling te geven aan kwaliteit en veiligheid in de eigen organisatie.
Voor Nederland en Vlaanderen is NIAZ-Qmentum ontwikkeld, toegesneden op de situatie in het Nederlandse taalgebied. Accreditatie is een bewijs voor een adequate en veilige organisatie. De NIAZ-accreditatie is een belangrijk kwaliteitskeurmerk voor ziekenhuizen.

Het normenkader wordt regelmatig geactualiseerd. Dat gebeurt in nauwe samenspraak met zorgprofessionals.

December 2019 heeft het IJsselland Ziekenhuis opnieuw de NIAZ accreditatie behaald. Hiermee kan het ziekenhuis aantonen dat het voldoet aan een aantal belangrijke kwaliteitseisen. Het leveren van goede zorg aan de patiënt en het continu blijven verbeteren van deze zorg staan hierbij centraal.