Patiëntervaringen: uw mening telt!

Wij hechten er veel waarde aan om te horen hoe u ons ziekenhuis ervaart.

Een goed moment om uw ervaringen te bespreken is bijvoorbeeld tijdens het ontslaggesprek op de verpleegafdeling.
Maar het kan ook op andere momenten via:

Als u uw ervaringen met ons deelt, geeft u ons de kans in te spelen op individuele wensen en behoeften.

Wij onderzoeken uw ervaringen ook op andere manieren:

 • Enquêteren:

  Enquêteren via een papieren vragenlijst, een reactiebriefkaart of een online-vragenlijst. Een online vragenlijst kunt u invullen via de computer thuis of via de enquêtezuil in ons ziekenhuis.

 • Het spiegelgesprek:

  Een groepsgesprek met 10-15 patiënten waarbij de hulpverleners aanwezig zijn, maar niet aan het gesprek mogen deelnemen. Hen wordt als het ware een spiegel voorgehouden.

 • Het focus gesprek:

  Een groepsgesprek met 10-15 patiënten waarbij ge”focus”t wordt op een bepaald thema.

 • Instant Feedback:

  Kort interview van patiënten met twee vragen: “Waar bent u enthousiast over?” en “Wat zou u veranderen als u de directeur van dit ziekenhuis was?”

 • Schaduwen:

  Iemand loopt mee met de patiënt en volgt zijn hele gang door het ziekenhuis, om knelpunten in kaart te brengen.

Patienttevredenheidonderzoek na opname

Het IJsselland Ziekenhuis vraagt u via een reactiebriefkaart om uw mening na een opname in het IJsselland Ziekenhuis.