Neurorevalidatie

Door middel van neurorevalidatie werkt u met de fysiotherapeut aan bepaalde doelen.

Deze doelen liggen vaak op het fysieke vlak, bijvoorbeeld:

  • Conditie
  • Lopen
  • Balans
  • Kracht
  • Dubbeltaken, bijvoorbeeld: lopen en iets verplaatsen tegelijk
  • Belasting en belastbaarheid; hoe verdeel ik mijn energie goed over de activiteiten en de dag.

Er zijn natuurlijk nog veel andere (fysieke) doelen waar aan gewerkt kan worden als uw vraag op dat gebied ligt.

Wie komt ervoor in aanmerking?

Doelgroep
In het IJsselland Ziekenhuis werken fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in neurorevalidatie. Deze fysiotherapeuten hebben met name kennis van behandeling na een CVA (Cerebro Vasculair Accident), ook wel beroerte genoemd. Daarnaast zijn wij lid van Parkinsonnet, voor de patiënten met Parkinson. Maar ook voor andere neurologische klachten kunt u terecht in het IJsselland Ziekenhuis voor poliklinische behandeling.

U kunt alleen in het IJsselland Ziekenhuis terecht via een verwijzing van een specialist werkzaam in het IJsselland ziekenhuis, vaak een neuroloog of revalidatiearts. Als de fysiotherapeut bij u om de hoek kwalitatief dezelfde zorg kan leveren, maar dus dichterbij, dan zal het advies zijn om daar uw fysiotherapeutische behandeling te volgen. Als dit niet het geval is, dan kunt u bij ons terecht op de afdeling fysiotherapie.

Daarnaast is een voorwaarde dat uw doel alleen ligt op het gebied van fysiotherapie (eventueel in combinatie met ergotherapie). Als er daarnaast ook andere disciplines nodig zijn (zoals een logopedist of een psycholoog), dan dient de behandeling deel uit te maken van een multidisciplinair behandelteam. Dat zal vaak plaatsvinden in een revalidatiecentrum of revalidatieafdeling bij een verpleeghuis.

Wat houdt het in?

Afhankelijk van de doelen zal een behandelplan worden opgesteld. Er zal bepaald worden of er individueel of in groepsverband (maximaal 3 personen) zal worden getraind. Tevens zal in overleg met de fysiotherapeut de behandelfrequentie worden bepaald.

De behandeling zal vaak en grotendeels plaatsvinden in de oefenzaal. Hier bevindt zich apparatuur om aan uw doelen te werken, maar ook kan er in de zaal bijvoorbeeld een parcours worden uitgezet om te trainen. Regelmatig zal de therapeut ervoor kiezen om fysiotherapeutische testen af te nemen, zodat de vooruitgang van de behandeling objectief gemeten kan worden.

U zult ook oefeningen, tips en adviezen meekrijgen om thuis uit te voeren en toe te passen. U werkt tenslotte het beste aan uw doelen, als u niet alleen met de therapeut, maar ook zelf regelmatig oefent.