De opleiding Anesthesiemedewerker

De opleiding tot anesthesiemedewerker begint met een beroepsvoorbereidende periode van zes maanden bij Opleidingscentrum UMC Utrecht. In deze periode volg je voornamelijk theoretisch onderwijs en doorloop je enkele korte stages in het ziekenhuis.

Kijk voor meer informatie op de website van UMC Utrecht.

Werken en leren

Vervolgens word je aangesteld als leerling anesthesiemedewerker en ga je werken op de anesthesie-afdeling. Je leert het vak dus in de praktijk en gaat tegelijkertijd werken en leren met een eigen praktijkleerplan dat als basis dient voor de begeleiding die je tijdens de opleiding krijgt.

Theorie en praktijk

Het theoretische gedeelte van de opleiding bevat onder andere anesthesiologische zorg en technieken, farmacologie, anatomie/fysiologie en ziekteleer. Zowel in theorie als in de praktijk leer je hoe je met patiënten en met medische techniek moet omgaan, hoe je met collega's samenwerkt en hoe je de kwaliteit van het vak kunt verbeteren en in stand houden.

Wat je leert

Aan het eind van de opleiding ben je volledig in staat om de anesthesioloog (de narcotiseur) te assisteren bij het toedienen van een plaatselijke of algehele verdoving bij patiënten die een operatie moeten ondergaan. Ook kun je, zelfstandig en onder supervisie van de anesthesioloog, de patiënt bewaken tijdens een operatie en/of acute situatie. 

In opdracht van de anesthesioloog kun je medisch technische handelingen uitvoeren. In voorkomende situaties, na het stellen van een diagnose, ben je in staat zelfstandig de meest gebruikelijke therapie te starten. Je kunt indien nodig zelfstandig beginnen met reanimeren. Zowel zelfstandig als onder de supervisie van de anesthesioloog kun je de narcose onderhouden.

Afronding

Na afronding van de opleiding ontvang je het diploma Anesthesiemedewerker, dat landelijk erkend is. Ook word je opgenomen in het CZO-register Gediplomeerde Anesthesiemedewerkers.