HBO Medische Beeldvormende en Radiotherapeutische Techniek (MBRT)

Dit is een praktijkgerichte 4-jarige opleiding voor de vier vakgebieden radiodiagnostiek, radiotherapie, nucleaire geneeskunde en echografie. Dit gebeurt deels in het daarvoor speciaal ingerichte skills-lab op school (ruimte waarin dezelfde geavanceerde apparatuur staat als in de ziekenhuizen) en deels in de praktijk.

De opleiding volg je bij Hogeschool InHolland in Haarlem. Meer informatie over de opleiding vind je ook op de website van InHolland.

Inhoud van de opleiding

Het theoretisch deel van de opleiding bevat onder andere de vakken anatomie, fysiologie en pathologie, medisch beeldvormende technieken, radiotherapeutische technieken, stralingsdeskundigheid/stralingsfysica en sociale vaardigheden.

Na de introductieperiode

Na de introductieperiode ga je, onder begeleiding van werkbegeleiders en praktijkopleider, met je persoonlijke leerplan aan het werk op de afdeling radiologie. In elk leerjaar ga je regelmatig een week naar school. De theorie die behandeld wordt mag je direct in de praktijk toepassen.

Tijdens de lesweken op school krijg je les in de vorm van colleges, practica, besprekingen met de onderwijsgroep en projecten. Omdat je op de afdeling met één van de vakgebieden bezig bent, krijg je tijdens de lesweken ook de theorie en practica van de andere werkvelden. Met praktijkvoorbeelden wordt geoefend en getoetst in het skills-lab.

Stage

Naast het werken op de afdeling radiologie vindt er in het derde studiejaar een verbredingsstage plaats in één van de andere MBRT-werkvelden. Dit kan in je 'eigen' ziekenhuis zijn of in een ander ziekenhuis.

Aanvullende informatie

Wanneer je wordt aangenomen krijg je gedurende de beroepsvoorbereidende periode (BVP) een leerovereenkomst met het ziekenhuis. Na de BVP ga je op de afdeling werken en krijg je een leerarbeidsovereenkomst. De kosten voor de studie én het lesmateriaal worden geheel vergoed door het ziekenhuis. Na het behalen van het diploma eindigt de leerarbeidsovereenkomst.

Tijdens de BVP krijg je een vergoeding die ongeveer gelijk staat aan het minimum (jeugd)loon per maand. Hierna krijg je salaris volgens de regelingen van de CAO ziekenhuizen.

De toelatingseisen

Om te worden toegelaten tot de opleiding MBRT-duaal moet je minimaal in het bezit zijn van een HAVO-diploma met uitstroomprofiel Natuur & Techniek of Natuur & Gezondheid, of een gelijkwaardig diploma.