Het beroep verpleegkundige

Veel mensen hebben op een bepaald moment verpleegkundige zorg nodig. Niet alleen in een ziekenhuis, maar bijvoorbeeld ook thuis of in een verpleeghuis. De verpleegkundige is dan de belangrijkste contactpersoon voor de patiënt.

Jij bent de verpleegkundige…

Je biedt verpleegkundige zorg, ondersteuning en begeleiding aan patiënten met een vaak hoogcomplexe en instabiele gezondheidstoestand.

Het accent ligt veelal op het bieden van intensieve zorg en het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen met een medisch-technisch karakter. Je biedt de patiënten psychosociale begeleiding bij onderzoeken, operaties of behandelingen die gaan komen. Ook begeleid je de patiënt bij de zelfredzaamheid, vooral tijdens het herstel na een ingreep of behandeling en bereid je de patiënt voor op ontslag en nazorg.

Het ondersteunen van patiënten, die ernstig ziek zijn of gaan sterven, en hun naasten, doe je met respect. Je werkt samen met de medisch specialist, fysiotherapeut, diëtist, geestelijk verzorger en collega's van medisch ondersteunende diensten om alle zorg rondom de patiënt goed te regelen.

Het werk in wisselende diensten, overdag, 's avonds, 's nachts en in het weekend is in het ziekenhuis vanzelfsprekend.

Je kunt de opleiding verpleegkunde op MBO- of HBO-niveau volgen. 

De MBO-opleiding verpleegkunde (4 jaar)

Je kunt deze 4-jarige MBO-opleiding op drie manieren volgen:

Beide leerwegen geven hetzelfde, wettelijke erkende, MBO-diploma op kwalificatieniveau 4. Het IJsselland Ziekenhuis werkt samen met o.a. het ROC Albeda College Rotterdam.

Let op: zowel het BBL als het BOL/BBL-traject voor 2020 zit vol, je kunt hiervoor niet meer (open) solliciteren. Begin 2021 komt er een nieuwe vacature online voor de start van september 2021. 

De HBO-opleiding verpleegkunde (duaal)

De duale opleiding voor 2020 zit vol, je kunt hiervoor niet meer (open) solliciteren. In de herfstperiode komt er een nieuwe vacature online voor de start in februari 2021.

Contact

Meer informatie over de inhoud van de opleidingen kun je aanvragen bij het leerhuis: