Het beroep verpleegkundige

Veel mensen hebben op een bepaald moment verpleegkundige zorg nodig. Niet alleen in een ziekenhuis, maar bijvoorbeeld ook thuis of in een verpleeghuis. De verpleegkundige is dan de belangrijkste contactpersoon voor de patiënt.

Jij bent de verpleegkundige…

Je biedt verpleegkundige zorg, ondersteuning en begeleiding aan patiënten met een vaak hoogcomplexe en instabiele gezondheidstoestand.

Het accent ligt veelal op het bieden van intensieve zorg en het uitvoeren van verpleegtechnische handelingen met een medisch-technisch karakter. Je biedt de patiënten psychosociale begeleiding bij onderzoeken, operaties of behandelingen die gaan komen. Ook begeleid je de patiënt bij de zelfredzaamheid, vooral tijdens het herstel na een ingreep of behandeling en bereid je de patiënt voor op ontslag en nazorg.

Het ondersteunen van patiënten, die ernstig ziek zijn of gaan sterven, en hun naasten, doe je met respect. Je werkt samen met de medisch specialist, fysiotherapeut, diëtist, geestelijk verzorger en collega's van medisch ondersteunende diensten om alle zorg rondom de patiënt goed te regelen.

Het werk in wisselende diensten, overdag, 's avonds, 's nachts en in het weekend is in het ziekenhuis vanzelfsprekend.

Je kunt de opleiding verpleegkunde op MBO- of HBO-niveau volgen. 

De MBO-opleiding verpleegkunde (3,5 jaar)

Je kunt deze 3,5-jarige MBO-opleiding op drie manieren volgen:

Alle leerwegen geven hetzelfde, wettelijke erkende, MBO-diploma op kwalificatieniveau 4.
Het IJsselland Ziekenhuis werkt samen met het Albeda College Rotterdam en het Hoornbeeck College Rotterdam.

Data vacatureplaatsingen
- BBL: in februari voor de start in september en in september voor de start in februari
- BOL-BBL traject: in januari voor de start in september
- BOL: plaatsingen worden door school georganiseerd via de RotterdamseZorg, hierdoor is solliciteren niet mogelijk en zal er geen vacature worden geplaatst.

De HBO-opleiding verpleegkunde (duaal)

Voor de HBO-opleiding Duaal werken we momenteel alleen samen met Hogeschool Rotterdam.
Lees hier meer over de HBO-opleiding Duaal.

Data vacatureplaatsing
- Duaal: in januari voor de start in september en in juli voor de start in februari
- Voltijd: plaatsingen worden door school georganiseerd via de RotterdamseZorg, hierdoor is solliciteren niet mogelijk en zal er geen vacature worden geplaatst.

Stage lopen in het IJsselland Ziekenhuis

Stageplaatsen worden via de scholen geregeld. Op open sollicitaties voor stageplekken wordt niet gereageerd.

Contact

Meer informatie over de inhoud van de opleidingen kun je aanvragen bij het leerhuis:

  • Praktijkopleider Patrick van Stijn, 06-82226187 (bellen kan van dinsdag tot en met vrijdag van 09.00-12.00 uur)
  • Praktijkopleider Anneke Beijer, 06-82547699 (bellen kan op maandag-, donderdag- en vrijdagochtend van 09.00-12.00 uur)
  • of stel je vraag via het contactformulier Personeel en Organisatie.